Selectarea unui program de tratament

Parintii sunt dezamagiti sa afle ca nu exista un singur tratament bun pentru toti copiii cu autism, posibil nici macar pentru un copil anume. Chiar si dupa ce un copil a fost testat si diagnosticat, nu exista o modalitate de actiune clara. Echipa care a dat diagnosticul poate sugera metode de tratament si furnizari de servicii, dar in final este la latitudinea parintilor sa ia in considerare nevoile unice ale copilului lor, sa cerceteze optiunile si sa decida. Dintre toate acestea, parintii ar trebui sa ia in considerare simtul lor propriu in privinta a ceea ce ar putea functiona pentru copilul lor. Tinand cont de faptul ca autismul are multe forme, parintii trebuie sa se gandeasca daca un anumit program a ajutat copii ca al lor.

Explorarea optiunilor de tratament

Parintii pot gasi aceste intrebari de folos cand se gandesc la diferitele forme de tratament:
1. Cat de bun a fost programul pentru alti copii?
2. Cati copii au ajuns intr-o scoala normala si cum au continuat?
3. Care sunt membrii echipei de lucru cu copiii si adolescentii cu autism?
4. Cum sunt planificate si organizate activitatile?
5. Sunt orele si rutina zilnica predictibile?
6. Cat de multa atentie individuala va primi copilul meu?
7. Cum este masurat programul? Va fi comportamentul copilului meu observat si inregistrat indeaproape?
8. I se vor da copilului meu sarcini si recompense care sa-l motiveze?
9. Este mediul inconjurator amenajat astfel incat sa minimalizeze distragerile?
10. Ma va pregati programul incat sa continui terapia acasa?
11. Care este costul, locatia si angajarea de timp a programului?

Managementul de caz la copilul cu autism

Managementul de caz reprezintă un concept ce desemnează o metodă de coordonare şi integrare a serviciilor sociale,medicale şi educaţionale destinate categoriilor de populaţii vulnerabile şi defavorizate şi de organizare şi gestionare a intervenţiior specifice realizate de către diferiţi specialişti în acord cu obiectivele stabilite pentru schimbarea situaţiilor problematice ale beneficiarilor (Cojocaru,2008,p.24). Managementul ca artă de a conduce,este abilitatea de a organiza activităţile cele mai performante pentru realizarea obiectivelor propuse.
Managementul este o activitate pentru care sunt necesare abilităţi specifice, cunoştinţe teoretice dar şi relaţionale.
Managementul presupune:
-formularea de obiective clare,operaţinale;
-abilitatea de a găsi condiţiile obtime pentru obţinerea performanţelor măsurabile;
-abilitatea de a prioritiza resursele;
-abilitatea de a adopta cele mai concrete decizii;
-abilitatea de a analiza rezultatele şi a opera în consecinţă.
Un management performant presupune coerenţă în decizii,coerenţă între vorbe şi fapte şi curaj în luarea deciziilor. Managementul de caz reprezintă o metodă de lucru prin care se realizează coordonarea/monitorizarea tuturor serviciilor şi activităţilor profesionale necesare rezolvării problemelor specifice ale beneficiarilor. Prin managementul de caz se poate organiza un sistem de servicii eficient care să răspundă complexităţii nevoilor multiple ale beneficiarilor. Orice definiţie dată managementului de caz este dependentă de modul în care este văzută intervenţia şi coordonarea acesteia,de implicarea beneficiarilor şi mai ales de răspunsurile clientului la situaţiile noi create şi de modelele promovate.Prin urmare,structura managementului de caz este similară pentru categorii diferite de beneficiari,dar,intervenţiile propuse sunt individualizate pe fiecare categorie în parte.

Etapele managementului de caz:
1. Identificarea şi evaluarea. Analiza generală a situaţiei.
-Colectarea datelor şi realizarea unei imagini generale asupra problemelor, a necesităţilor de intervenţie.
-Prioritizarea problemelor şi identificarea unor posibile soluţii privind rezolvarea acestora.
-Informarea familiei şi stabilirea unei relaţii de lucru corespunzătoare.
-Identificarea unor posibile resurse adecvate nevoilor şi modalitatea accederii la acestea.
2. Evaluarea detaliată a cazului. Evaluarea detaliată se realizează cu participarea beneficiarilor la procesul de evaluare.Aceasta este un proces de analiză a datelor pentru cazurile care necesită intervenţii specifice şi are ca rezultat elaborarea unui plan de intervenţie personalizat.
3. Planificarea serviciilor şi intervenţiilor. Planificarea serviciilor şi a intervenţiilor se realizează urmărind finalităţile acestora.Se elaborează obiective de implementare(ce se intenţionează a se realiza) şi obiective de impact(se referă la situaţia finală a beneficiarilor).
4. Furnizarea serviciilor. Intervenţia propriu-zisă reprezintă punerea în practică a planului elaborat,urmărindu-se obţinerea rezultatelor stabilite şi măsurabile prin desfăşurarea activităţilor.Aceasta este etapa în care se răspunde la întrebările:ce se aşteaptă,ce trebuie să se facă,cine se implică,care sunt responsabilităţile fiecăruia,cum se pot obţine rezultatele dorite.
5. Monitorizarea şi evaluarea periodică. Monitorizarea intervenţiilor reprezintă procesul de evaluare a gradului de implementare a planurilor elaborate după realizarea evaluării detaliate.Aceasta reprezintă verificarea realizării intervenţiilor,coerenţei acestora,adaptării la necesităţi şi modul în care urmăresc finalităţile.Frecvenţa evaluărilor se stabileşte în funcţie de complexitatea cazului,de intervenţiile specifice,de finalitatea planului şi se raportează la situaţia iniţială şi la obiectivele propuse.
6. Închiderea cazului Închiderea cazului poate fi făcută în două variante:finalizarea cazului când se ajunge la optimizarea condiţiilor,sau(şi) transferul cazului. Managementul de caz la copilul cu autism,este un management ce presupune organizarea şi conducerea unor acţiuni adresate unor cazuri specifice cu exigenţe specifice,pornind de la resurse existente.Vorbim atât de un management de caz centrat pe resurse ,cât şi de unul centrat pe rezultate. Resursele cele mai importante sunt identificate şi canalizate pentru implementarea obiectivelor propuse.
Managementul de caz la copilul cu autism înseamnă abordarea ingenioasă şi prioritară a următoarelor direcţii:
-Abordare specializată şi individualizată a problemelor,flexibilitate,deschidere către nou şi inventivitate;
-Identificarea nevoilor,analizarea opţiunilor,selectarea programelor;
-Identificarea criteriilor de alocare a resurselor şi a întăritorilor;
-Stabilirea sistemului de suport şi managementul personalului;
-Implementarea strategiilor operaţionale de obţinere a performanţelor maxime în atingerea obiectivelor.
-Monitorizarea rezultatelor şi evaluarea performanţelor;
-Obţinerea feedbackului şi acţionarea în consecinţă;
Un management performant presupune coeranţă între ceea ce spui şi ceea ce faci,coerenţă între decizii,coerenţă între obiective şi resurse. Evaluarea detaliată a cazului este făcută de managerul de caz împreună cu membrii echipei de lucru cu participarea beneficiarilor(copil,părinţi).Această evaluare presupune determinarea punctelor tari ale cazului,riscurile, dar şi oportunităţile oferite de mediul în care copilul trăieşte. Managerul de caz trebuie să fie un profesionist care să coordoneze activităţile de intervenţie pe baza evaluărilor detaliate şi care să asigure accesul copilului la servicii de calitate în interesul superior al copilului. Managerul de caz monitorizează rezultatele acţiunilor, gradul de implementare şi decide modificările necesare. Un bun manager de caz trebuie să aibă curajul intelectual şi moral în luarea deciziilor. Pentru evaluarea performanţelor,managerul de caz trebuie să transforme itemii de evaluare ai copilului, în itemi ai instrumentelor de evaluare a atingerii obiectivelor propuse.Indicatorii de evaluare şi performanţă trebuie să fie accesibili, inteligibili, adecvaţi, relevanţi, acceptaţi dar mai ales măsurabili.
Când intră în funcţiune un manager ce caz ?
După evaluarea iniţială, constatându-se necesitatea intervenţiei specializate multiple,ţinând cont de complexitatea cazului,managerul de caz întocmeşte planul de intervenţie personalizat. Acest plan este documentul care stă la baza tuturor programelor specifice de intervenţie ce trebuiesc realizate în interesul copilului. Acesta se detaliază apoi pe arii particulare de intervenţie,toate fiind parte a planului de intervenţie personalizat.